Něco o meditacích

blue 1239010

Tajemství klidného a spokojeného žití bylo a stále je známé mnoha kulturám. Avšak pod tíhou ekonomického a kariérního růstu mnoho z nás pozapomnělo, jak radostně žít. Pravdou je, že se velmi usilovně snažíme být šťastní. Tak moc se snažíme, že zároveň opomíjíme věnovat pozornost nejdůležitějším složkám našeho života. Tím pak ničíme právě tu harmonii, kterou hledáme.

Velkým pomocníkem na cestě k harmonii jsou právě meditace. Pomáhají znovu nalézt skutečný klid, spokojenost a štěstí. Osvobozují od úzkosti, stresu, smutku a vyčerpání. Meditace je snadná. Spočívá v tom, že veškerou pozornost zaměříme nejprve na svůj dech a poté přejdeme na vizualizaci. Základem tohoto systému je efektivní aktivizace našich základních energetických center. Filozofie meditací je prostá. Každý člověk má možnost být vyléčen a zbaven jakéhokoliv nepohodlí a životních omezení.

I přes prokázané přínosy meditace zůstávají mnozí lidé opatrní, když slovo „meditace“ slyší. Dovolím si tady vyvrátit některé mýty.

Meditace je náboženství

Meditace je metoda, která nás vede z hlučného klábosení mysli na místo klidu a ticha. To nevyžaduje náboženskou víru. Mnozí lidé věnující se meditaci vyznávají různá náboženství, ale stejně tak meditují i ateisté nebo agnostici. Lidé meditují, aby zakusili vnitřní klid a využili jeho přínos pro fyzické a duševní zdraví – jako například snížení krevního tlaku, snížení stresu či klidný spánek.

Meditace je obtížná

Tento mýtus má své kořeny v obrazech meditace jako ezoterické praxe vyhrazené světcům či duchovním adeptům. Ve skutečnosti, když dostaneme správné instrukce, je meditace snadná.  Jedním z důvodů, proč se může zdát meditace obtížná je, že jsme příliš zaměřeni na výsledek, nebo si nejsme jisti, že to děláme správně.

Nemám dostatek času na meditaci

Když meditujeme, noříme se  do nadčasové, bezrozměrné sféry vědomí – do stavu čistého vědomí, které je zdrojem všeho. Naše dýchání i srdeční frekvence se zpomalují, náš krevní tlak se snižuje a naše tělo snižuje produkci stresových hormonů a dalších chemických látek, které urychlují proces stárnutí.  V meditaci jsme ve stavu klidné bdělosti, který je nesmírně osvěžující pro tělo i mysl.  Mnozí lidé dokonce po nějaké době zjistí, že je meditace osvobodila od časového stresu, takže mají více času než dříve.

Musím uklidnit svou mysl, aby byla meditace úspěšná

Tato věta bývá mýtem číslo jedna a je příčinou frustrace mnoha lidí. Meditace není o snaze zastavit naše myšlenky nebo o snaze vyprázdnit naši mysl. Nemůžeme zastavit nebo kontrolovat naše myšlenky, ale můžeme se rozhodovat, jak velkou pozornost jim dáme. Sice nelze klid v naší mysli zafixovat, lze však skrze meditaci  najít klid, který již v prostoru mezi našimi myšlenkami existuje. Tento prostor mezi myšlenkami je čisté vědomí, čisté ticho a čistý klid. Když meditujeme, umožňujeme naší mysli odpočinek v tichém proudu vědomí. Pokud se v průběhu meditace objeví myšlenky, nemusíme se za toto odsuzovat, ani se nemusíme snažit zatlačit je pryč. Postačí jemně vrátit svoji pozornost k předmětu vizualizace. V každé meditaci, existují okamžiky, i když jsou to jen mikrosekundy, kdy se mysl ponoří do mezery mezi myšlenkami a prožívá osvěžení čistého vědomí. Budeme-li meditovat pravidelně, budeme trávit stále více času v tomto stavu rozšířeného vědomí a ticha. Dopadem tohoto v praktickém životě je větší klid a otevření se novým možnostem.

Získat nějaké výhody z meditace trvá roky

Účinky meditací jsou okamžité i dlouhodobé. Mnoho vědeckých studií dokládá, že meditace mají hluboký dopad na mysl i tělo. Například studie vedená Harvardovou univerzitou v Cambridge potvrzuje, že za pouhých osm týdnů meditační praxe respondenti běžně uvádějí snížení pocitu úzkosti, větší pocit klidu, zlepšení kvality spánku, zlepšení koncentrace a snížení krevního tlaku.

Meditace je únik

Skutečným cílem meditace je dostat se do kontaktu s naším pravým JÁ, které přesahuje všechny neustále se měnící vnější okolnosti našeho života. V meditaci se ponoříme pod povrch vířící mysli, která je naplněna opakujícími se myšlenkami o minulosti a o budoucnosti. V tomto stavu čistého vědomí opouštíme omezení a zažíváme, že naše nejhlubší JÁ je nekonečné a neomezené, což nám umožňuje navrátit se do svého přirozeného stavu celistvosti a lásky.

Měl bych mít transcendentní zkušenosti v meditaci

Někteří lidé jsou zklamáni, že  nelevitují, neslyší chór andělů nebo neprožijí  osvícení, když meditují. I když můžeme mít během meditace celou řadu krásných zážitků včetně pocitů blaha a jednoty, nejsou tyto pocity cílem meditací. Skutečným přínosem meditace je to, co se děje v ostatních hodinách každodenního života. Když vyjdeme z naší meditace, neseme si s sebou část  klidu a ticha, což nám umožní být více kreativními, soucitnými a milujícími.

Pro mne osobně je meditace klíčem k mé tvořivosti, harmonii a štěstí. Jsem ráda, že se stala nezbytnou součástí mého života jako jeden z nejúčinnějších léčebných nástrojů, které znám. V roce 2008 jsem poprvé absolvovala meditaci. Byl to zážitek plný naděje, spokojenosti a radosti, který mě silně inspiroval až k dnešním dnům, kdy se snažím dovést ostatní do klidného prostoru čistého vědomí. Jen odtud můžeme tvořit svůj naplněný život.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *