Odpuštění jako krok k osobnímu rozvoji

ODPUŠTĚNÍ
Život je moc krátký na to, abys ho strávil v odporu k němu nebo v nesouhlasu s určitou situací, myšlenkou nebo osobou. 

Odpuštění je jednou z nejmocnějších, nejuzdravujících a zároveň nevíce opomíjených sil, které, pokud se rozhodneme, můžeme integrovat do našeho osobního rozvoje.

Krásná ukázková věta, viď…? Ale…

Tak jinak:
Znáš pocity jako: zklamání, hněv, bezmoc, nedůvěra, úzkost nebo zranitelnost?
Možná se právě tyto pocity vážou ke zranění, které ti někdo způsobil a ty chceš zapomenout! Nojo… jenže to tak úplně nejde anebo zapomeneš, ale jen na chvíli!
Kolikrát už ti někdo řekl, že lékem je odpuštění? Snad stokrát?

Dovol si dočíst až do konce a já se s tebou podělím, o jaká poznání jsem obohacena od účastníků prožitkových workshopů DAR ODPUŠTĚNÍ.

Když ti někdo ublížil prožíváš různé emocionální bouře, jako je:
MARTA_IKONAsmutek, který vyvolala bolest
MARTA_IKONAhněv ze zklamání a ztráty důvěry
MARTA_IKONAstres a zranitelnost z prožité bolesti
MARTA_IKONAvztek, že jsi to dovolil
Když ti nejde vyrovnat se s ublížením, potřebuješ:
MARTA_IKONAvyjádřit své pocity
MARTA_IKONApečovat o sebe
MARTA_IKONApodporu rodiny a přátel
MARTA_IKONAa hlavně potřebuješ odpustit!
Proč je pro tebe odpuštění těžké? To proto, že:
MARTA_IKONAvlastně nevíš, jak na to
MARTA_IKONAtvoje emoce spojené s bolestí jsou silné a těžko ovladatelné
MARTA_IKONAodpuštění by mohlo znamenat schvalování neetického chování
MARTA_IKONAje narušena důvěra
MARTA_IKONAse obáváš, že se ublížení bude opakovat
MARTA_IKONAkdyž odpustíš, jsi slaboch
Nechceš odpustit, protože:
MARTA_IKONAje to příliš pracné a taky ne až tak důležité
MARTA_IKONAv sobě udržuješ hněv na důkaz nezranitelnosti
MARTA_IKONAchceš nad druhými vyhrát
MARTA_IKONAse chceš pomstít
MARTA_IKONAse chceš od toho zloducha izolovat – nemluvit s ním
Chceš odpustit, ale:
MARTA_IKONAnevíš, čím máš začít
MARTA_IKONAobáváš se, co bude dál, když odpustíš
MARTA_IKONAbojíš se, že už nemůžeš věřit
MARTA_IKONAočekáváš, že se to stane znovu
MARTA_IKONAznamená to souhlasit s nespravedlností
Proč je pro tebe důležité odpuštění? Protože se to říká??? NE!
Protože odpuštění ti napomáhá:
MARTA_IKONAk osvobození se od emocionální zátěže tím, že uvolníš záporné emoce
MARTA_IKONAk posilování tvých vztahů
MARTA_IKONAk přerušení destruktivních vzorců chování jako je pomsta či odmítání komunikace
MARTA_IKONAke znovu otevření cesty k porozumění a komunikaci
MARTA_IKONAk překonávání vlastních hranic, vyrovnávání se s bolestí a posunem dál
MARTA_IKONAk vylepšení psychického zdraví snížením úzkosti, stresu, nervozity a nespavosti
MARTA_IKONAk celkovému zlepšení fyzického zdraví jako jsou problémy s nemocemi srdce, vyšším krevním tlakem či oslabeným imunitním systémem
MARTA_IKONAke znovuobjevení odvahy a síly k překonání negativních pocitů a hledání cesty k harmonii a uzdravování

Odpuštění je vědomé rozhodnutí nechat minulost za sebou a přijmout, že život není vždy spravedlivý…

Odpuštění není snadný proces, ale jeho vliv na naše životy a osobní rozvoj je nemalý, neocenitelný, nedohlédnutelný…

Při prožitkovém workshopu vedeném mnou nečekej žádná dramata, společné lkaní a naříkání nad tím, co všechno nás postihlo. Je to vždy laskavé setkání v úctě a respektu k druhému.

Prožitkový workshop je intenzivním a obohacujícím zážitkem, který ti poskytne prostor pro přemýšlení o sobě, zpracování emocí z jiného úhlu pohledu a praktické nástroje pro proces odpuštění.

Proč off-line a ne moderně on-line???
Protože některé věci chutnají jenom „na živo“ jako třeba pusa pod rozkvetlou jabloní nebo prožitek odpuštění.

Život je moc krátký na to, abys ho strávil v odporu k němu nebo v nesouhlasu s určitou situací, myšlenkou nebo osobou. Je pošetilé myslet si, že odpor a odmítání jsou normální lidské reakce, a je v pořádku, je prožívat. Možná to normální lidské reakce jsou, ale do šťastného a pohodového života nepatří. Až budeš umírat, vzpomeneš si na všechny křivdy, které jsi učinil ty, nebo které někdo napáchal na tobě a nebudou mít vůbec žádný význam. Jenže už nebudeš mít čas, aby ses tomu zasmál.
Odpusť a můžeš se do konce života už jen smát.

Milý čtenáři,
pokud jsi došel až sem, jistě se tvoje poznání rozšířilo a obohatilo o nové aspekty náhledu na odpuštění.
Teorie je sice důležitá, ale její průběžnou aplikaci do praxe nelze opomíjet. Cesta ke zvládnutí odpuštění je dlouhá, někdy i trnitá. Ale pamatuj, že cvik dělá Mistra! Možná se na jednom z mých workshopů uvidíme „na živo“.

Jedna rada na závěr:
Měj rád lidi, vytvářej nové a nebraň se změnám. To vše prodchni úctou a respektem a jsi na nejlepší cestě stát se úspěšným.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *