VÍŠ, KOHO MÁŠ V TÝMU?

««« workshop »»»

Workshop umožní účastníkům v teoretické i praktické rovině identifikovat vlastní profesní předpoklady a osobnostní potenciál.

Pro koho:ředitelé škol, zástupce ředitele školy, pedagogy, asistenty pedagoga, další
pedagogické i nepedagogické pracovníky, osloví poskytovatele neformálního
vzdělávání i širokou veřejnost
Počet účastníků:maximální počet účastníků 15 osob
Místo konání:V pronajatých prostorách určených pro přednáškovou činnost nebo přímo
v prostorách zadavatele vzdělávacího programu.
Forma:Komplexní prezenční forma vzdělávání formou přednášky a diskuzí k dané tématice
vycházející z vlastního metodického materiálu.
Vzdělávací cíl:Cílem je umožnit účastníkům workshopu identifikovat vlastní profesní předpoklady
a osobnostní potenciál. Na základě teoretických znalostí a připravených materiálů
pak objevovat potenciál svých podřízených pracovníků z řad pedagogů i nepedagogů.
Hodinová dotace: 5 vyučovacích hodin:
✓  0,5 hod. – zahájení kurzu, uvedení do problematiky
✓  2,5 hod. – teoretická část – výklad s diskuzí
✓  1,0 hod. – praktická část
✓  0,5 hod. – diskuse k danému tématu, závěr
Obsah:✓  Zahájení kurzu, uvedení do problematiky, seznámení s časovým harmonogramem
✓  Typologie podle teorie mozkových kvadrantů
✓  Možnost poznání svých osobnostních předpokladů
✓  Praktická ukázka – individuální vypracování a poté vyhodnocení dotazníku
✓  Zpětná vazba – dotazy, připomínky, diskuze
✓  Závěr

Pokud Vás zajímají další informace k workshopu „Víš, koho máš v týmu?“ nebo by jste si jej chtěli objednat, pište na e-mail marta@martakanno.cz