PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ PRO UČITELE A ŘEDITELE MŠ 

««« vzdělávací program »»»

Od předškolního pedagoga se očekává, že bude výborně učit, vnímat potřeby svěřených dětí vycházet s rodiči, a to vše zcela vyladí s potřebami mateřské školy.  V praxi pedagog čelí nejen protichůdným přáním, ale i silným emocím. Od chronicky prožívanému stresu je k syndromu vyhoření jen krok. Seminář nabídne poznatky, jak rozeznat syndrom vyhoření a návody, jak syndromu vyhoření čelit.

Pro koho:učitelé a ředitelé MŠ
Počet účastníků:maximální počet účastníků 20 osob
Místo konání:V pronajatých prostorách určených pro přednáškovou činnost nebo přímo
v prostorách zadavatele vzdělávacího programu.
Forma:Komplexní prezenční forma vzdělávání formou přednášky a diskuzí k dané tématice
vycházející z vlastního metodického materiálu a praktický nácvik relaxačních technik.
Vzdělávací cíl:Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost předškolních pedagogů v oblasti
osobnostně sociálních dovedností. Učitelé se seznámí s příčinami, projevy, prevencí
a intervencí vůči syndromu vyhoření. Dále získají náměty pro posilování učitelské
self-efficacy a seznámí se s možnostmi využití jednotlivých technik předcházení zátěži,
zvládání stresových situací a relaxace. Účastník získá certifikát o absolvování
vzdělávacího programu, který může uvést ve svém CV.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin:
✓  0,5 hod. – zahájení kurzu, uvedení do problematiky
✓  4,5 hod. – teoretická část
✓  2,5 hod. – praktická část 
✓  0,5 hod. – diskuse k danému tématu, závěr
Obsah:✓  Zahájení kurzu, uvedení do problematiky, seznámení s časovým harmonogramem
✓  Stres a jeho dopady na tělo i psychiku v životě pedagogů
✓  Charakteristika syndromu vyhoření
✓  Proč jsou syndromem vyhoření ohroženi předškolní pedagogové
✓  Projevy (příznaky) syndromu vyhoření
✓  Fáze vyhořívání
✓  Autodiagnostika
✓  Co dělat pro úspěšné zvládání stresu
✓  Self-efficacy – zdroje a metody posilování
✓  Techniky vědomé práce s emocemi
✓  Relaxační techniky na odbourání únavy a uvolňování psychického
a fyzického napětí
✓  Zpětná vazba – dotazy, připomínky, diskuze
✓  Závěr

Pokud Vás zajímají další informace ke vzdělávacímu programu „Prevence syndromu vyhoření pro učitele a ředitele MŠ“ nebo by jste si jej chtěli objednat, pište na e-mail marta@martakanno.cz