NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

««« vzdělávací program »»»

Neverbální komunikací toho člověk na sebe prozradí mnohem víc, než si myslí. Slova a řeč procházejí cenzurou, ovšem kontrolovat neverbální projevy je mnohem složitější pro toho, kdo je sám ani nevnímá. Podíváme se, jak naše řeč těla působí na ty, se kterými komunikujeme a co všechno o sobě nechtěně prozrazujeme. Ozřejmíme si, jak řeč těla působí na ty, které pedagog vzdělává a na které výchovně působí.

Pro koho:ředitelé škol, pedagogy, asistenty pedagoga, další pedagogické i nepedagogické
pracovníky, osloví i poskytovatele neformálního vzdělávání
Počet účastníků:maximální počet účastníků 20 osob
Místo konání:V pronajatých prostorách určených pro přednáškovou činnost nebo přímo
v prostorách zadavatele vzdělávacího programu.
Forma:Komplexní prezenční forma vzdělávání formou přednášky a diskuzí k dané tématice
vycházející z vlastního metodického materiálu.
Vzdělávací cíl:Cílem vzdělávacího programu je rozvoj komunikačních dovednosti pedagogických
i nepedagogických pracovníků. Účastníci se seznámí s podstatnou složkou komunikace,
a to s neverbální komunikací, pochopí její význam v mezilidských vztazích, při výuce
i prezentaci. Naučí se rozeznávat neverbální signály v komunikaci, využít je pro lepší
porozumění druhým a tím zvýší úspěšnost svého jednání. Sladí svůj verbální a
neverbální projev a získají návody, jak využít řeč těla k posílení autority učitele.
Účastník získá certifikát o absolvování vzdělávacího programu, který může uvést ve svém CV.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin: 
✓  0,5 hod. – zahájení kurzu, uvedení do problematiky
✓  3,5 hod. – dopolední blok
✓  3,5 hod. – odpolední blok
✓  0,5 hod. – diskuse k danému tématu, závěr
Obsah:✓  Zahájení kurzu, uvedení do problematiky, seznámení s časovým harmonogramem
✓  Vliv neverbální  komunikace na tvoření prvního dojmu a celkové image
✓  Oči a oční kontakt, postoj, gesta, mimika, postavení těla a teritorium
✓  Soulad a nesoulad neverbální komunikace – efektivita sdělení
✓  Naslouchání ušima, očima, srdcem. Jak rozpoznat nesouhlas a lhaní
✓  Řeč těla pedagoga – čeho se vyvarovat (rušivé signály těla)
✓  Praktické ukázky čtení řeči těla
✓  Konzultace situací z praxe účastníků
✓  Zpětná vazba – dotazy, připomínky, diskuze
✓  Závěr

Pokud Vás zajímají další informace ke vzdělávacímu programu „Neverbální komunikace“ nebo by jste si jej chtěli objednat, pište na e-mail marta@martakanno.cz