KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI VE ŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ

««« vzdělávací program »»»

Komunikace může vše komplikovat nebo podporovat. Jasnost, přímost i ohleduplnost vede ke zdárné domluvě, která je základem efektivního fungování každého vztahu, každé skupiny, každého kolektivu. Kurz může být nápomocen pedagogickým pracovníkům k rozvoji důvěry ve vztazích a spolupráce ve škole.

Pro koho:ředitelé škol, pedagogy, asistenty pedagoga i další pedagogické pracovníky,
osloví i poskytovatele neformálního vzdělávání
Počet účastníků:maximální počet účastníků 20 osob
Místo konání:V pronajatých prostorách určených pro přednáškovou činnost nebo přímo
v prostorách zadavatele vzdělávacího programu.
Forma:Komplexní prezenční forma vzdělávání formou přednášky a diskuzí k dané tématice
vycházející z vlastního metodického materiálu.
Vzdělávací cíl:Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost pedagogů v oblasti komunikačních
dovedností. Účastníci kurzu se seznámí zásadami komunikace, s příčinami,
projevy konfliktu v komunikaci. Získají nadhled v komunikaci především v těžkých
situacích a schopnost držet rozhovory pod kontrolou – to vše směrem k posilování
učitelské self-efficacy.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin:
✓  0,5 hod. – zahájení kurzu, uvedení do problematiky
✓  3,5 hod. – dopolední blok
✓  3,5 hod. – odpolední blok
✓  0,5 hod. – diskuse k danému tématu, závěr
Obsah:✓  Zahájení kurzu, uvedení do problematiky, seznámení s časovým harmonogramem
✓  Komunikační proces a jeho úskalí
✓  Jasná, přesná, srozumitelná formulace myšlenek
✓  Komunikace a budování vztahů
✓  Komunikační proces a jeho úskalí
✓  Působení obav, strachu a stresu na komunikaci
✓  Vznik nedorozumění a jak ho minimalizovat
✓  Kdy selháváme
✓  Návody na rychlou relaxaci
✓  Zpětná vazba – dotazy, připomínky, diskuze
✓  Závěr

Pokud Vás zajímají další informace ke vzdělávacímu programu „Komunikační dovednosti ve školském prostředí“ nebo by jste si jej chtěli objednat, pište na e-mail marta@martakanno.cz