JAK ŘEŠIT KONFLIKTY V PEGAGOGICKÉM PROSTŘEDÍ  

««« vzdělávací program »»»

Školské prostředí je pro všechny zúčastněné náročné. I proto se zde v běžném provozu objevují konfliktní situace, které jsou zapotřebí efektivně zvládnout, vyřešit. Rozvoji potencionálně možných konfliktů lze účinně předcházet.

Pro koho:ředitelé škol, pedagogy, asistenty pedagoga i další pedagogické pracovníky,
osloví i poskytovatele neformálního vzdělávání
Počet účastníků:maximální počet účastníků 20 osob
Místo konání:V pronajatých prostorách určených pro přednáškovou činnost nebo přímo
v prostorách zadavatele vzdělávacího programu.
Forma:Komplexní prezenční forma vzdělávání formou přednášky a diskuzí k dané tématice
vycházející z vlastního metodického materiálu.
Vzdělávací cíl:Cílem je zvládání náročných i konfliktních situací s klidem, nadhledem a bez
zbytečného stresu. Účastník získá certifikát o absolvování vzdělávacího programu,
který může uvést ve svém CV.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin:
✓  0,5 hod. – zahájení kurzu, uvedení do problematiky
✓  6,5 hod. – teoretická část
✓  0,5 hod. – panelová diskuze
✓  0,5 hod. –  dotazy, závěr
Obsah:✓  Zahájení kurzu, uvedení do problematiky, seznámení s časovým harmonogramem
✓  Psychologie konfliktu a jak pracovat s emocemi v konfliktu
✓  Konflikt v ženském kolektivu
✓  Práce s konfliktními – problémovými lidmi
✓  Zvládání potencionálně konfliktních situací (nepříjemné zprávy)
✓  Konflikt z pohledu zaměstnavatele
✓  Duševní hygiena
✓  Zpětná vazba – dotazy, připomínky, diskuze
✓  Závěr

Pokud Vás zajímají další informace ke vzdělávacímu programu „Jak řešit konflikty v pedagogickém prostředí“ nebo by jste si jej chtěli objednat, pište na e-mail marta@martakanno.cz